PRIJENOS 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline


U gradskoj vijećnici Grada Gline u tijeku je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline.

1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća

2. Prijedlog Odluke o donošenju Strateškog plana razvoja gospodarskog sektora Grada Gline – područje informatika za razdoblje od 2018. do 2023. godine
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Predstavnik Apsolon strategija d.o.o.

3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2018.g.
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.

4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.

5. Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe u 2019. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.

6. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2019. godinu  Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.

6a)Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

6b)PredlagPrijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2019. godinua
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

6c)Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

6d)Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

6e)Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2019. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

6f)Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

6g)Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2019. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur

7. Prijedlog Odluke o komunalnom redu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

8. Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o držanju i uzgoju stoke, peradi i krznaša
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

9. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva Grada Gline za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja
Izvjestitelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja

10. Prijedlog Odluke o VI. Izmjenama i dopunama Odluke o određivanju imena ulicama i trgovima u Gradu Glina
Predlagatelj: Povjerenstvo za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Gline
Izvjestitelj: Povjerenstvo za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Gline

11. Prijedlog Zaključka o usklađivanju Plana zaštite od požara na području Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur

12. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Gline – Proglašenje počasnim građaninom Grada Gline
Predlagatelj: Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja
Izvjestitelj: Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja

13. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o stanju zaštite od požara
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Zapovjednik Vatrogasne zajednice Glina Mladen Bobeta

14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća Vodovoda Glina d.o.o. o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u 2018.g.
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Direktor Vodovoda Glina d.o.o. Ivica Milčić, dipl.ing.stroj.

15.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Glinske kulturno razvojne agencije
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Privremena ravnateljica Glinske kulturno razvojne agencije Lana
Štajcar, struč.spec.ing.logist.

Izvor: Grad Glina

Prethodni članakNovi kamenolom na području Gline
Sljedeći članakŽupa Bučica obilježila dan svoga zaštitnika sv. Antuna Padovanskog