VIDEO PRIJENOS – 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline

 

Prijenos počinje u 16 sati

D N E V N I R E D

 1. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća

 2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na projekt Rekonstrukcija Ulice kralja Tomislava unutar mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2016. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2016. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2016. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2016. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 1. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2016. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2016. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća

 1. Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe u 2016. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

 1. Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

 1. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2017. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2017. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 1. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 1. Prijedlog Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2017. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 1. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2017. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 1. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gline u 2017. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 1. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2017. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi za razvoj

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 1. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. godine

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća

 1. Prijedlog Odluke o obustavi Odluke za imenovanje tri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Bubamara« Glina

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova i ljudska prava

Predlagatelj: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i ljudska prava

Izvjestitelj: Predsjednik Povjerenstva za ravnopravnost spolova i ljudska prava Bojan Dadasović, dipl.iur.

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Plan i program rada Savjeta mladih Grada Gline za 2016. godinu

Predlagatelj: Savjet mladih Grada Gline

Izvjestitelj: Predsjednik Savjeta mladih Grada Gline Marko Paić

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Plan i program rada Savjeta mladih Grada Gline za 2017. godinu

Predlagatelj: Savjet mladih Grada Gline

Izvjestitelj: Predsjednik Savjeta mladih Grada Gline Marko Paić

Prethodni članakI Osnovna škola Glina priprema se za obilježavanje 170. obljetnice skladanja hrvatske himne
Sljedeći članakDobra Večer matematike