VIDEO PRIJENOS – 18. Sjednica gradskog vijeća Grada Gline

 

D N E V N I R E D

  1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća

  2. Prijedlog Odluke o donošenju Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Gline 2016. – 2023.

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Konzultant za gospodarski razvoj Alan Đozić, dipl.ing.

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja »Izgradnja spojnog cjevovoda Glina-Donje Selište 3. skupine«

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Konzultant za gospodarski razvoj Alan Đozić, dipl.ing.

  1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2016. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

  1. Izvješće o utrošku sredstava Proračunske zalihe u 2016. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

  1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2016. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća

  1. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2016. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

  1. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

  1. Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća.

  1. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Gline za političku stranku Demokratsku partiju Srba – DPS

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća

Prethodni članakGlina – pastoralni pohod biskupa Košića Župi sv. Ivana Nepomuka
Sljedeći članakGLINA: Komemoracija povodom godišnjice pogibije Milana Bakšića