VIDEO Povratak korisnika u Dom za starije na jesen!

Dom je teško oštećen u potresu

Ravnateljica Doma za starije osobe Glina Renata Tominović-Ceković približila nam je situaciju u toj instituciji nakon potresa.

Dom je teško oštećen i korisnici su izmješteni u Zagreb i Topusko.

U tijeku je izrada elaborata projektne dokumentacije te će se krenuti s javnim radovima.

Za pola godine ravnateljica očekuje povratak korisnika i djelatnika u Dom.