IZRAVNI PRIJENOS 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline

U gradskoj vijećnici u tijeku je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline.

Dnevnome redu prethodi Aktualni sat:

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje zapisnika s 16. sjednice Gradskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Ovlašteni predstavnik izrađivača Strategije tvrtke Libusoft Cicom d.o.o.

  1. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2020. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

  1. Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Programa mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta Prezdan za postojeće građevine i postojeće djelatnosti, Grad Glina i Općina Gvozd – za razdoblje od 2002. – 2025. godine

4.1 Programa mjera sanacije unutar zone sanitarne zaτtite izvoriτta Prezdan za postojece građevine i postojeće djelatnosti, Grad Glina i Opčina Gvozd za razdoblje od 2020. do 2025. godine

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Direktor Vodovoda Glina d.o.o. Ivica Milčić, dipl.ing.stroj.

5.  Prijedlog-Odluke-o-usvajanju-Plana-djelovanja-civilne-zaštite-Grada-Gline.pdf

5.1 Plan djelovanja civilne zaštite

5.2 Suglasnost za Plan djelovanja civilne zaštite

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

  1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i vijećnika Gradskog vijeća koji su u Gradsko Vijeće izabrani s liste grupe birača iz proračuna Grada Gline za 2020. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

  1. Izvješće o radu gradonačelnika za period od 01.07.2019.g. do 31.12.2019.g.

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

  1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge Komunalca Glina d.o.o. za 2019.g.

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Direktorica Komunalac Glina d.o.o. Suzana Piškor-Radočaj bacc. publ. admin.

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

Prethodni članakGlinske odbojkašice i dalje bez poraza
Sljedeći članakGLINA Posebna regulacija prometa zbog Turneje radosti