Hoće li se u Glini doista odlagati opasni azbest?

Danas 17. travnja 2017. u 11 sati, Vijećnici Nezavisne liste Grada Gline pozvali su medije na press konferenciju. Željeli su na taj način javnost upoznati s informacijom prema kojoj se na glinskom odlagalištu otpada „Gmajna“ planira gradnja kazete za odlaganje azbesta. Kako je u pozivu navedeno, „gradonačelnik grada Gline i župan SMŽ planiraju “pokloniti” AZBEST u blizini njihovog doma, u blizini jezera Bajer, u blizini tvornice dječje hrane Hipp, u blizini dječjih igrališta, a sve to novim Nacrtom Zakona o gospodarenju otpadom i Prostornim planom koji je donesen u ožujku 2017. na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Gline. Tko ima pravo postaviti bilo koji drugi interes iznad zdravlja svojih sugrađana?“, pitaju se vijećnici Nezavisne liste u Gradskom vijeću Grada Gline Radomir Lončarević, Mario Božurić, Goran Davidović i Nikolina Badrić.  Na konferenciji su govorili Radomir Lončarević i Mario Božurić, a svojom nazočnošću potporu im je izrazio županijski vijećnik MOST-a Milan Brigljević.

Kao što znamo, otpad i njegovo zbrinjavanje je goruća tema u državi, Hrvatska u tome znatno zaostaje za ostalim zemljama gdje su odavno shvatili da otpad nije smeće nego vrijedan izvor sirovina. Za opasni otpad se, prema važećim propisima brine država, dok lokalna vlast ima u svojoj nadležnosti zbrinjavanje komunalnog otpada. Stoga iznenađuje smještanje opasnog otpada kao što je azbest, koji uzrokuje mnoge benigne i maligne bolesti (npr.karcinom pluća), na područje grada Gline, na lokaciju koja je najnepovoljnija zbog močvarnog terena i blizine rječice Maje. To više, jer nikad nije napravljena potrebna studija o izvedivosti, što u 13 županija postoji 17 kaseta za zbrinjavanje azbesta koje su 2016. bile iskorištene samo 40%. Vijećnici su gradskoj vlasti uputili niz pitanja, između ostalih i koliko azbestnog otpada grad Glina ima, na što nisu dobili zadovoljavajući odgovor. Ukoliko Glina ne zna koliko ima takvog opasnog otpada, kako to da joj je potrebna betonska kazeta za zbrinjavanje koju će finacirati sa 600 000, 00 kn? Zaključuju da se jedino može se pretpostaviti da će se dovoziti s drugih područja. Da li to Glina zaslužuje? Gradonačelnik bi trebao štiti interes građana koji su ga izabrali, a ne na njihovu štetu popustiti pritiscima moćnog otpadnog lobija.

Očito, mnogo je nejasnoća kako se u Planu za gospodarenje otpadom Grada Gline za razdoblje od 2018. do 2023. godine u dijelu postupanja s otpadom pored reciklažnog dvorišta i pretovrane stanice odjednom našla i kazeta za azbest, a da o tome javnost ništa ne zna. Kako bi se Plan trebao uskoro usvojiti, zadnji je čas da nadležni objasne građanima da li će Glina doista postati odlagališe ovog opasnog otpada.
Županijski vijećnik MOST-a Milan Brigljević podržao je Nezavisnu listu mladih rekavši da će ovo pitanje problematizirati u Županijskoj skupštini. Ističe da je naša Županija doživjela demografski slom, da će se na ovaj način potaknuti daljnje iseljavanje stanovništva. Stoga poručuje da bi zdravlje građana trebalo biti iznad svega.

Na kraju, vijećnik Lončarević je poručio: „Glinjani i Glinjanke, sada je na vama da učinite sljedeći korak, sada je na vama da izađete van iz svojih domova, zaboravite na politiku i pokažete da je zdravlje vaših obitelji iznad interesa otpadnog lobija i iznad interesa pojedinaca. Organizirajte se i imat ćete bezuvjetnu podršku Nezavisne liste u zajedničkoj borbi za ekološki osviještenu Glinu, za Glinu koja će biti nositelj ekološke poljoprivrede, za Glinu u kojoj će se razvijati ruralni turizam, za Glinu u kojo će osmijeh nositi svi, a ne samo odabrani. Pozivamo sve oporbene stranke koje participiraju u radu Gradskog vijeća Grada Gline, kao i one koje nemaju svog predstavnika u Gradskom vijeću da nas podrže po ovoj temi, da podrže Glinu bez azbesta.
Ovo je tema u kojoj se svi moramo solidarizirat i zajednički reći „NE AZBESTU“.

Prethodni članakStalo nam je da se ne zaboravi
Sljedeći članakLovačka udruga „Kuna“ Maja dijeli sredstva za zaštitu usjeva i nasada na poljoprivrednim površinama