ZAHTJEV ZA ISPRAVAK OBJAVLJENE INFORMACIJE

Dana 27. ožujka 2019. web portal dnevno.hr je glede podnositelja zahtjeva objavio netočne informacije i to pod sljedećim linkom:

//www.glina.hr/radovi-zavrsili-rupe-na-cesti-ostale/

Sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o medijima (Narodne novine broj 59/04, 84/11, 81/13) podnositelj zahtjeva u zakonskom roku od glavnog urednika zahtijeva da se bez naknade objavi ispravak objavljene informacije kojom su bila povrijeđena prava i interesi podnositelja zahtjeva.

U spomenutom tekstu je izneseno niz neprovjerenih i pogrešnih informacija kojima se vrijeđa čast i ugled društva BAUELEKTRO d.o.o. kao i svih članova društva.

II. Podnositelj zahtjeva u nastavku iznosi činjenice prvenstveno radi osvrta na objavljeni tekst, a sve u cilju prezentiranja istine javnosti.

U tekstu se odmah ispod samog naslova na ironičan način kaže da “iako je blizu, ovo nije prvoaprilska šala… ”

Objavom cjelokupnog teksta navedenog u točki I. ovog zahtjeva društvu BAUELEKTRO d.o.o. je počinjena neimovinska šteta povredom prava osobnosti navedenih u članku 19. stavak 2. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), posebno pravo na dostojanstvo, čast, tvrtku, slobodu privređivanja i sl.

U objavljenom tekstu se navodi da su radovi za popravak ulica u Glini i izgradnju mosta na rijeci Maji plaćeni, no da most nije izgrađen odnosno da ulice nisu popravljene. Navedeno je u potpunosti netočno jer su svi radovi izvedeni u cijelosti i u skladu sa strukom te naručitelj radova nije imao nikakve primjedbe na iste.

Nitko od gore označenog medija nije kontaktirao osobe ovlaštene za zastupanje društva BAUELEKTRO d.o.o. radi razjašnjavanja bilo kakvih nedoumica ili davanja točnih informacija.

Sukladno takvim medijskim natpisima kod čitatelja se stvara utisak da je društvo BAUELEKTRO d.o.o. primilo naknadu, a nikakve radove nije izvršilo, što je suprotno stvarnom stanju te vrijeđa čast i ugled društva koje uredno posluje gotovo 30 godina.

Podnositelj zahtjeva pojašnjava da prije svega navodi da je radove izveo na temelju dvaju ugovora koje je sklopio s naručiteljem Gradom Glinom, OIB: 79799761840, Trg bana Josipa Jelačića 2, Glina i to sukladno:

  1. Ugovoru o izvođenju dijela radova na rekonstrukciji Majske ulice na dijelu k.č. 3683 i Ulice Ante Kovačića na k.č. 1808 k.o, Glina od 4. prosinca 2018.

  1. Ugovoru o Izvođenju dijela radova na Izgradnji zamjenskog mosta na rijeci Maji u Donjem Klasniću (zaselak Milakare) od 4. prosinca 2018.

IV. U tekstu se iznosi politička funkcija jedne od osoba ovlaštene za zastupanje društva BAUELEKTRO d.o.o. i to konkretno za gospodina Ervina Vujicu. Primjerice na negativan način se pojašnjava o kojem je izvođaču radova riječ “za oko zapinje tabla o izvođaču radova… ”

Politička funkcija Ervin Vujice u Općini Orle se bez ikakvog dokaza i povezanosti dovodi u kontekst poslovanja gradske vlasti u Glini te u korelaciju s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Dakle, same ugovore s Gradom Glinom nije potpisivao Ervin Vujica nego Igor Vujica koji je također osoba ovlaštena za zastupanje društva.

U namjeri objavljivanja senzacionalističkih naslova političkoga konteksta, a bez ikakve provjere relevantnih informacija dovodite čitatelje u zabludu na štetu naše stranke pa Vas ovim putem pozivamo da objavite ovaj zahtjev za ispravkom objavljene informacije.

Podnositelj zahtjeva navodi da je objavljenim tekstom nesporno nastala šteta društvu BAUELEKTRO d.o.o. Stoga se, sukladno odredbama čl. 22., čl. 40. i čl. 41. Zakona o medijima podnosi:

ZAHTJEV ZA ISPRAVAK

OBJAVLJENE INFORMACIJE

Temeljem čl. 22., čl. 40. i čl. 41. Zakona o medijima zahtijeva se objava sljedećeg ispravak objavljene informacije koja je dana 25. ožujka 2019. objavljena pod sljedećim linkom:

//www.glina.hr/radovi-zavrsili-rupe-na-cesti-ostale/

U bitnome se navodi da radovi za koje je kao Izvođač bilo zaduženo društvo BAUELEKTRO d.o.o. nisu izvedeni, no da su isti u cijelosti isplaćeni.

Riječ je o izvođenju dijela radova na rekonstrukciji Majske ulice na dijelu k.č. 3683 i Ulice Ante Kovačića na k.č. 1808 k.o. Glina od 4. prosinca 2018. te izvođenju dijela radova na Izgradnji zamjenskog mosta na rijeci Maji u Donjem Klasniću (zaselak Milakare).

Takav tekst je objavljen s nakanom da se naruši ugled i čast društva BAUELEKTRO d.o.o. U navedenoj objavi se društvo BAUELEKTRO d.o.o. dovodi u negativni kontekst premda su radovi u cijelosti odrađeni i u skladu sa strukom. Također se u negativnom kontekstu komentira i nameće zaključak da je politička funkcija jednog od članova društva BAUELEKTRO d.o.o. povezana s sklapanjem ugovora s Naručiteljem Gradom Glinom.

Slijedom svega iznesenoga, zahtijeva se objava ispravka bez promjena na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način. U elektroničkim publikacijama ispravak i informacija na koju se odnosi označit će se i povezati likom: //www.glina.hr/radovi-zavrsili-rupe-na-cesti-ostale/

Prethodni članakMarinbrodska kobasijada sve bogatija, uspješnija i posjećenija
Sljedeći članakPetra osvojila brončanu medalju na Prvenstvu Hrvatske