VIDEO Aktualni sat 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Gline

U utorak, 20. lipnja održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline.

Sjednici je nazočilo 12 od 13 vijećnika.

Na Dnevnom redu našlo se 10 točaka:

 1. Usvajanje Zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Gline
 2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Gline (SECAP)

Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: Florijan Ćelić, mag.oec. (IDEO PLAN j.d.o.o., Olge Ban11, 52100 Pula)

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2023.

Naslovna stranica – Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proraƒuna Grada Gline za 2023_ (002)

Obrazloženje za 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2023_ (002)

Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: pročelnica Katica Filipović, mag. oec.

 1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2022. s Obrazloženjem uz Godišnji izvještaj 

Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za financije i nabavu Sandra Ščrbak Abramović, mag. oec.

 1. a) Odluka o raspodjeli rezultata za 2022.

Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za financije i nabavu Sandra Ščrbak Abramović, mag. oec.

 1. b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2022.

Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

 1. c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2022.

Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

 1. d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gline u 2022.

Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

 1. e) Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022.

Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

 1. f)Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022.

Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

 1. g) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2022.

Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

 1. h) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2022.

Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

 1. i) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2022.

Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

 1. j)Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2022.

Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag. iur.

 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022.

Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge na području Grada Gline za 2022.

6.1

Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: direktor Komunalca Glina d.o.o. Igor Sušilović, mag. ing. aedif.

 1. Polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 1. srpnja do 31. prosinca 2022.

Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

 1. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Gline za 2022.

Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag. iur.

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti

Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

 1. Prijedlog Odluke o određivanju upravitelja privremenog skladišta građevinskog materijala u Majskom Trtniku (k.č. 817/1, 817/2, 817/3, 817/6, 818/1, 819 i 820/1 k.o. Majski Trtnik)

Predlagatelj: gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

Nakon prve dvije točke Dnevnog reda, održan je Aktualni sat, koji možete pogledati u nastavku:

Prethodni članakPoziv za prijavu štete od prirodne nepogode poplave
Sljedeći članakSutra i prekosutra posebna regulacija prometa u gradu