Radi arheološke iskopine privremena obustava radova na ŠRC Banovac

Iz Ministarstva kulture i medija, Konzervatorskog odjela u Sisku potvrdili su nalaze arheoloških objekata te obavijestili kako će biti potrebno provođenje zaštitnog arheološkog iskopavanja na prostoru buduće atletske staze ŠRC-a Banovac u Glini.

Istraživanje će se provesti na prostoru atletske staze na svim dijelovima na kojima su uočeni arheološki objekti, uz moguća minimalna proširenja u svrhu definiranja arheoloških objekata koji ulaze u zemljani profil.

– Budući da sam lokalitet obuhvaća područje stare utvrde uz tok rijeke Gline, za pretpostaviti je samo nalazište vezano za tu tematiku, ali u idućem periodu od mjesec-dva dana vjerojatno ćemo znati više detalja. Obzirom da smo u sklopu izvođenja radova bili u obavezi ugovoriti i Arheološki nadzor, nakon iskopa i zemljanih radova na području buduće atletske staze, Arheološki nadzor je utvrdio, a potom i konzervatorski odjel u Sisku potvrdio potrebu za arheološkim istraživanjima. Nama sada predstoji ugovoriti i te radove i nadati se da oni neće previše utjecati na sam rok završetka, ali sigurno će biti privremena obustava na području atletske staze od mjesec do dva dana dok će svi ostali radovi ići planiranom dinamikom – poručio je gradonačelnik Gline Ivan Janković.

Privremena obustava radova odnosit će se na atletsku stazu, dok će preostale radove biti moguće izvoditi uz arheološki nadzor, prema projektu.

 

Prethodni članakOdržan tradicionalni humanitarni koncert Note Dobrote
Sljedeći članakPrstići iz ŠNK Banovac proslavili naslov prvaka!