Komunalac Glina u trećoj fazi sakupljanja građevinskog otpada

Foto: grad-glina.hr

Komunalac Glina u trećoj fazi sakupljanja građevinskog otpada, obavještavamo stanovnike o rasporedu odvoza:
· Šatornja, Gornji i Donji Viduševac – 1.3.
· Dvorišće, Hađer, Mala Solina, Stankovac – 2.3.
· Velika Solina, Gornje i Donje Taborište – 4.3.
· Donja i Gornja Bučica, Desni Degoj, Ilovačak – 5.3.
· Slatina Pokupska, Zaloj, Gračanica Šišinečka – 8.3.
· Gornje i Donje Selište, Buzeta, Borovita, Balinac, Skela – 9.3.
· Majski Trtnik, Vlahović, Martinovići, Drenovac Banski – 11.3.
· Bijele Vode, Dabrina, Gornji i Donji Klasnić, Brestik, Trnovac Glinski – 12.3.
· Kozaperovica, Mali i Veliki Gradac, Momčilovića Kosa – 15.3.
· Brezovo Polje, Brubno – 16.3.

VEZANE VIJESTI
GLINA Poništen javni natječaj za udruge

Sav otpad nastao kao posljedica katastrofe potrebno je iznijeti na javnu površinu tako da ne smeta u prometu. Također iz Komunalca zamoljavaju građane da posebno razdvajaju sljedeće vrste otpada: Krupan glomazni otpad, Građevinski otpad koji sadrži azbest i otpadne gume.

Električni i elektronički otpad – kućanski aparati i uređaji mogu zbrinuti
putem ovlaštenog državnog koncesionara FLORA VTC.
Za odvoz navedenog otpada potrebno je nazvati 099-211-1146 i dogovoriti način i vrijeme preuzimanja.

VEZANE VIJESTI
Selo Jukinac u Glini u problemima zbog rupa i rascjepa na obradivim površinama

Foto: grad-glina.hr