Grad Glina traži 30 radnica za rad u projektu „Zaželim i pomognem“

O rezultatima oglasa kandidatkinje će biti obaviješteni sukladno zakonu, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava

Arhiva Radio Banovine

Grad Glina objavio je oglas za prijam radnica na određeno vrijeme u projektu „Zaželim i pomognem“. Oglasom se traži 30 radnica za rad na području grada Gline, na puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Opis poslova: nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština, održavanje čistoće stambenog prostora, pranje i glačanje rublja, ostale usluge u kući i okućnici, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni i osobnom izgledu, pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje, pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima i drugi poslovi vezani uz provedbu projekta.

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, najviše završena srednja škola te da se vode u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a.

Uz obrazac prijave kandidatkinje su dužne priložiti: životopis, presliku osobne iskaznice, presliku dokaza o završenoj školi, potvrdu HZZ-a (datum izdavanja nakon objave oglasa), potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Obrazac prijave može se dobiti u Gradu Glini, radnim danom od 8 do 12 sati ili se može preuzeti na internetskoj stranici Grada Gline: www.grad-glina.hr.

Iz Grada Gline napominju:

Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

Trajanje radnog odnosa je dvanaest mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na oglas.

Osobe koje podnesu potpunu i pravodobnu prijavu bit će pozvane na testiranje o čemu će biti obaviještene telefonskim putem.

Vlastoručno potpisane prijave na oglas, potpisane od strane podnositeljice prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se neposredno (osobno) ili putem pošte preporučeno u roku od 8 dana od objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (zaključno s danom 9. kolovoza 2020.), s naznakom:

„Oglas za prijam radnica na određeno vrijeme u projektu „Zaželim i pomognem“- ne otvarati“

na adresu:

Grad Glina

Trg bana J. Jelačića 2

44 400 Glina

O rezultatima oglasa kandidatkinje će biti obaviješteni sukladno zakonu, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prethodni članakU prometnoj nesreći zadobio teške tjelesne ozljede opasne za život
Sljedeći članakGlina u projektu Erasmus+ „UNLOCK – Otključajmo potencijal ruralnih područja“