FOTO/VIDEO 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline

U Hrvatskom domu, Glina održana je u ponedjeljak, 27. studenoga 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline.

Na Dnevnom redu našlo se pet točaka s nekoliko podtočaka, od kojih je najvažnija ona o Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Gline za 2023. godinu:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Gline
  2. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2023.

2.1

2.2
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Katica Filipović, mag. oec.
a) Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Gline za 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag. iur.
b) Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Gline za 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag. iur.
c) Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
d) Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
e) Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
f) Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
g) Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

VEZANE VIJESTI
VIDEO PRIJENOS – 18. Sjednica gradskog vijeća Grada Gline

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za financije i nabavu Sandra Ščrbak Abramović, mag. oec.

4. Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za financije i nabavu Sandra Ščrbak Abramović, mag. oec.

VEZANE VIJESTI
VIDEO - 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline

5. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnine k.č. br. 143 k.o. Viduševac Nova (stara izmjera 854/3 k.o. Viduševac)
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

 

Prethodni članakNastavljena asanacija bunara za ugrožene zajednice s područja Banovine
Sljedeći članakVIDEO Prihvaćen Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2023. godinu