9. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline

U Hrvatskom domu u Glini je u tijeku 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća
 2. Upoznavanje s radom Agencije za razvoj Grada Gline d.o.o

Izvjestitelj: Lana Štajcar, struč.spec.ing.logist., direktorica Agencije za razvoj Grada  Gline d.o.o.

 1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2017. godinu 

3.a     3.b   3.c

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: privremeni pročelnik UO za financije i proračun Marin Kaurić, mag.politologije

 1. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2017. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

 1. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: privremeni pročelnik UO za financije i proračun Marin Kaurić, mag.politologije

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2018. godinu

6.a     6.b

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: privremeni pročelnik UO za financije i proračun Marin Kaurić, mag.politologije

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2018. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2018. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2018. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur

 1. Prijedlog Odluke o prigovoru na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Glinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Glinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Glinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

Prethodni članakPotpisan ugovor za novih milijun i 799 tisuća kuna za glinski vrtić
Sljedeći članakEdukativno predavanje u Domu za starije osobe Glina: Zaštita osoba starije živote dobi