VIDEO PRIJENOS -13. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline – AKTUALNI SAT

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća
2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja 2018.g. do 31. prosinca 2018.g.
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
3. Prijedlog Odluke o darovanju vatrogasnog vozila
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Privremeni pročelnik Ureda gradonačelnika Marin Kaurić, mag. politologije
4. Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti ulaganja u nabavu sportske opreme za školsku sportsku dvoranu Osnovne škole Glina
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Privremeni pročelnik Ureda gradonačelnika Marin Kaurić, mag. politologije

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Gline u 2018. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Privremeni pročelnik Ureda gradonačelnika Marin Kaurić, mag. politologije
6. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Privremeni pročelnik Ureda gradonačelnika Marin Kaurić, mag. politologije
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja
Izvjestitelj: predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja Melita Lončarić, dr.med.dent.
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu potpore u poljoprivredi Grada Gline
Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja
Izvjestitelj: predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja Melita Lončarić, dr.med.dent.
9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na I. Izmjene Statuta Knjižnice i čitaonice Glina
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Privremeni pročelnik Ureda gradonačelnika Marin Kaurić, mag. politologije
10. Prijedlog Odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Privremeni pročelnik Ureda gradonačelnika Marin Kaurić, mag. politologije
11. Prijedlog Odluke o ustroju i organizaciji Službe za gašenje požara u privatnim šumama na području Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Privremeni pročelnik Ureda gradonačelnika Marin Kaurić, mag. politologije
12. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
13. Prijedlog Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog redara
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
14. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

VEZANE VIJESTI
VIDEO - 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline

15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2018. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2018. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2018. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2018. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
20. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2018. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
21. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gline u 2018. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
22. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
23. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge „Komunalca Glina“ d.o.o. za 2018. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: direktorica „Komunalca Glina“ d.o.o Suzana Piškor Radočaj, bacc.admin.public.

VEZANE VIJESTI
Na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća uručena zahvalnica Radio Banovini

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.
U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Šešerin, struč.spec.crim.