VIDEO Integrirani nastavni dan u Srednoj školi Glina

U Srednjoj školi Glina u utorak, 6. prosinca održan je Integrirani nastavni dan u povodu Dana ljudskih prava koji se baštini 10. prosinca.

Povodom 14. obilježavanja Dana čovjekovih prava, a u iščekivanju konačne cjelovite obnove Srednje škole Glina profesori i Uprava odlučili su ove školske godine organizirati Integrirani nastavni dan Škola za nas.

Čime su sve potaknuti, više je kolegici Ivani rekla naša prva sugovornica, ujedno i pokretač Integriranog nastavnog dana Ana Rizmaul, profesorica likovne umjetnosti u Srednjoj školi Glina.

Želimo tako potaknuti sve nositelje i sudionike odgojno obrazovnog procesa u našoj školi da izraze svoje želje i viđenja kvalitetnog obrazovnog ozračja te da na temelju rada unutar skupina predstave različite percepcije poticajne okoline za učenje.

U dosadašnjim obilježavanjima Dana čovjekovih prava, u rad su bili uključeni učenici 4.a i 4.b te sudionici izvannastavnih aktivnosti, poput zbora i dramske skupine. Glavna tema bilo bi određeno pravo čovjeka iz Opće deklaracije o pravima čovjeka te bi učenici iznosili svoje komentare kroz fotografije, sastavke, pjesme ili dramsko uprizorenje uz javno predstavljanje u prostorima Gradske knjižnica i čitaonice Glina.

Ove godine je glavna tema pravo na obrazovanje ( Čl.26.)

Iz Opće deklaracije o pravima čovjeka Usvojena i proklamirana rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda 217A (III) od 10. prosinca 1948.g. Ratificirana Sl. l. br. 7/1971.

Članak 26.

VEZANE VIJESTI
Glina ugostila Telemach Dan sporta

(1) Svako ima pravo na obrazovanje. Obrazovanje treba biti besplatno bar u osnovnim

i nižim stupnjevima. Osnovno obrazovanje treba biti obavezno. Tehničko i stručno

obrazovanje treba biti općenito pristupačno, a više obrazovanje treba također biti

svima pristupačno na temelju sposobnosti.

(2) Obrazovanje treba biti usmjereno na puni razvitak ljudske ličnosti i na

učvršćivanju poštivanja čovjekovih prava i osnovnih sloboda. Ono treba unapređivati

razumijevanje, snošljivost i prijateljstvo među svim narodima, rasnim i vjerskim

skupinama, i treba unapređivati djelatnost Ujedinjenih naroda na održanju mira.

(3) Roditelji imaju prvenstveno pravo da biraju vrstu obrazovanja za svoju djecu.

Pravo na obrazovanje” upućuje na probleme i izazove u dostupnosti, pristupačnosti, prihvatljivosti i prilagodljivosti obrazovanja.

Prema “Zakonu o odgoju i obrazovanju RH” možemo pročitati da se odgoj i obrazovanje 21. stoljeća temelji na jednakosti obrazovnih šansi za sve učenike, visokoj kvaliteti obrazovanja i usavršavanja svih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti, vrednovanju svih sastavnica odgojno-obrazovnog rada, samovrednovanju svih nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti, autonomiji planiranja i organizacije te slobodi pedagoškog i metodičkog rada prema smjernicama HNOS-a, a u skladu s nacionalnim kurikulumom, nastavnim planovima i programima i državnim pedagoškim standardima.

VEZANE VIJESTI
Srednja škola Glina sudjeluje u programu obilježavanja 170. obljetnice uglazbljenja hrvatske himne

Škola je mjesto poučavanja i življenja, odnosno ustanova, čiji je primarni cilj odgoj i obrazovanje djece uz primjenu raznih planiranih programa i poticaja. No, ne bi trebala biti isključivo mjesto poučavanja, već mjesto u kojem bi se zajedničkim sudjelovanjem učitelja, djece i roditelja trebalo omogućiti modificiranje, dograđivanje i mijenjanje pedagoškog procesa, a za to je vrlo važna kvaliteta njihovog odnosa.

Kako bi škola bila što poticajnije mjesto za djecu, u obzir se mora uzeti više aspekata, a to su: materijalni i prostorni uvjeti škole te ljudi i ljudski odnosi unutar nje.

Stoga škola treba…

• cjelokupnim radom, ustrojstvom, odnosima i disciplinom odražavati načela mira, suradnje, tolerancije i zaštite prava čovjeka;

• omogućavati i poticati sudjelovanje učenika, njihovih roditelja i članova šire zajednice u donošenju odluka i podjeli odgovornosti;

• primjenjivati načelo jednakopravnosti s obzirom na spol, rasu, vjersko opredjeljenje i nacionalnu pripadnost;

• poticati primjenu metoda rada koje razvijaju cjelokupnu ličnost djeteta.”

Tijek aktivnosti:

Listopad ( do 28. 10. 2022. )

  1. sastanci Školskih aktiva zbog osmišljavanja tema i rada pojedinih radnih skupina

Aktiv predstavlja dvije teme s dva nastavnika nositelja aktivnosti. (odabir sadržaja, metoda i oblika rada u skladu s postavljenim ciljevima i zadatcima dana)

Studeni

  1. Objava tema ( do 11.11.2022.)
  2. prijave učenika u radne skupine prema osobnim procjenama svojih mogućnosti i sklonosti ( od 14.-17.11. 2022.)
  3. sastanci radnih skupina ( predstavljanje teme i dogovor vezan uz prikupljanje materijala,
VEZANE VIJESTI
VIDEO Glina domaćin Županijske smotre Lidrano 2024.

( od 21.-25.11.2022.), dogovoriti jedan sat za dogovor na razini škole, npr. 22.11. , 4. sat

– sukladno rezultatima istraživanja i skupljenom materijalu, radne skupine će raditi na uspoređivanju prikupljene građe, osmišljavanju i prezentaciji područja rada

Predložene teme radnih skupina tijekom integriranog nastavnog dana:
I bi slika
Znanje je moć (obrazovanje Marvelovih junaka)
Sudoku
3,2,1- izbroji!
Geografija po kontinentima
Pravo na obrok

Obrazovanje je ključ uspjeha ( javna debata od 12-13:h)

Pjevaj, sviraj, veselo dirigiraj!
Poveži, složi i u vijest pretvori ( medijska skupina)

  1. Volonterski klub će tijekom jutra 6.12.2022. organizirati prikupljanje priloga za tombolu koja će se izvlačiti na kraju rada skupina oko 13:15 h

Prosinac ( 6.12.2022.)

  1. održavanje integriranog nastavnog dana ( izrada – uporabnih predmeta, letaka, panoa, plakata, foto i video sadržaja)
  2. pojedinačne prezentacije radova skupina u školskim prostorima
  3. zajednička multimedijalna prezentacija u prostoru škole
  4. evaluacija nastavnog dana (određivanje vrijednosti)

(20.12.2022.)

Predstavljanje Integriranog dana na Božićnoj priredbi

Prethodni članakVIDEO Sveti Nikola obišao vrtićke mališane
Sljedeći članakPretragom doma pronađena droga