Obnova zgrada oštećenih potresom

Osnovne informacije o obnovi i uklanjanju oštećenih zgrada

Donosimo osnovne informacije o obnovi i uklanjanju oštećenih zgrada, u skladu s utvrđenim stupnjem oštećenja, kao posljedica razornih potresa 28. i 29. prosinca 2020. te brojnih manjih potresa koji su usljedili nakon njih. Na potresom pogođenim područjima prijavljeno je 47.671 oštećenih objekata a pregledano je njih 31.122.

Riječ je o brzim (preliminarnim) pregledima oštećenih objekata čiji je cilj utvrditi stupanj oštećenja građevina u odnosu na zaštitu života i imovine. Preglede obavljaju građevinski stručnjaci te je riječ o preporukama za postupanje vezanim uz sigurnost (ne odnose se na procjenu šteta, osiguranja i dr.). Brzi pregled rezultira dodjeljivanjem određene oznake (naljepnice) koja upućuje na uporabljivost u trenutku obavljanja brzog pregleda. Rezultati procjena oštećenja građevina dostupni su na stranicama Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo: www.hcpi.hr.

Zakonski okvir

5. veljače 2021. godine donesen je Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (“Narodne novine” broj 102/2010/21). Uskoro se očekuje i donošenje provedbenog akta tog Zakona – novog Prvog programa mjera obnove, koje će za građane značiti pojednostavljenje procedure u obnovi i smanjenje potrebne dokumentacije za prijavu.  Tim će se dokumentom detaljnije utvrditi i procedura podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći kao i sami rokovi za podnošenje tih zahtjeva.

Prema Zakonu, država će na području na kojem je proglašena katastrofa u 100-postotnom iznosu osigurati financiranje konstrukcijske obnove nekretnina u kojima stanuje vlasnik ili njegovi srodnici. Kod financiranja obnove uzeta je u obzir činjenica da se radi o ekonomski slabijim područjima.

Kako do obnove?

Vlasnici i suvlasnici zgrada oštećenih u potresu od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020., koji su bili vlasnici/suvlasnici na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020., pod određenim uvjetima, ostvaruju pravo na:

  • povrat utrošenih sredstava za radove hitne sanacije,
  • obnovu konstruktivnih elemenata zgrade,
  • uklanjanje i gradnju zamjenske kuće.

Sukladno Zakonu o obnovi i Prvom programu mjera obnove, uklanjanje oštećenih zgrada, odnosno njihova obnova te gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom provodi se na temelju odluka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Po donošenju novog Prvog programa mjera obnove, na internetskoj stranici Ministarstva biti će dostupni novi obrasci zahtjeva za obnovu a Ministarstvo će za građane izraditi i Vodič za podnošenje zahtjeva za obnovu.  

Zahtjeve za obnovu će uz pripadajuću dokumentaciju biti potrebno poslati preporučenom poštom na adresu Ministarstva:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
„Zahtjev – obnova nakon potresa“
Ulica Republike Austrije 20
10000 Zagreb

Također, građanima će na terenu u popunjavanju potrebnih obrazaca pomagati i mobilni timovi, a u završnoj je fazi i izrada internetske aplikacije e-Obnova, koja će proces podnošenja i zaprimanja zahtjeva za obnovom učiniti bržim i jednostavnijim.

Ministarstvo je 27. siječnja 2021. godine objavilo detaljne upute za sve stanovnike čiji su objekti stradali u potresu. U uputama se pobliže objašnjava značenje zelene, žute i crvene naljepnice, iznose se razlozi zbog kojih stanovnici mogu koristiti financijsku pomoć države kao i što ako građani misle da statičar-volonter nije dobro procijenio stanje objekta. Napravljena su tri odvojena letka koja se odnose na svaku pojedinu markicu (zelena, žuta i crvena).

Dodatne informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom građani mogu dobiti telefonom (01/3782 117) u Sektoru za provođenje mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda Ministarstva (radnim danom od 9 do 14 sati) ili putem e-pošte: [email protected]

Ured Ministarstva u Petrinji 

U Petrinji se u prostoru Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (Trg Matice Hrvatske 18.), nalazi dislocirani ured Ministarstva u kojem službenici zaprimaju stanovnike Petrinje i okolnih područja te ih savjetuju i zaprimaju njihove podneske, a do kraja tjedna službenici će biti na raspolaganju i građanima Siska i Gline. Formirati će se i mobilni timovi koji će biti na raspolaganju mještanima sela oko tih gradova, a kako bi im pomogli u popunjavanju zahtjeva za obnovu.

U izradi tipskih rješenja sudjeluje akademska zajednica

Ministar Horvat održao je niz sastanaka s predstavnicima akademske zajednice i resornih komora. Nastavak je to otvorenog dijaloga kojeg Vlada vodi s predstavnicima struke kako bi se što prije pronašla adekvatna rješenja koja će se koristiti prilikom organizirane obnove na potresom pogođenom području.

U ponedjeljak 15. veljače 2021. godine, predstavljeno je preliminarno izvješće Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta vezano za sigurnost građenja na području Sisačko-moslavačke županije, koje će biti i podloga za geotehničke istražne radove te naposljetku i gradnju i obnovu na potresom razrušenim područjima.

Za područje Siska, Petrinje i Gline određene su tzv. zelene zone gdje se mogu obnavljati i graditi zamjenske kuće, s obzirom da su se nakon potresa pojavile urušene vrtače i klizišta. Na temelju geofizičkih radova, određena su i područja sigurne gradnje i obnove za mjesta Mečenčani i Borojevići, dok su, s druge strane, s obzirom na urušene vrtače, izdvojena nesigurna područja.

U sljedećim tjednima te “zelene zone” gradnje na kartama će se s pritokom i obradom novih podataka proširivati, budući da još nisu obrađena sva područja. To će ujedno biti i podloga građevinskoj struci da može nastaviti s geotehničkim istražnim radovima te obnovom i gradnjom.

Usporedo se rade i proračuni stambenih kuća koje kao tipska rješenja moraju “izaći” u slijedeća dva tjedna kao nešto što će se ponuditi na području Sisačko-moslavačke županije.

Sredstva za obnovu

Vlada je donijela prve odluke o sredstvima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije u ukupnom iznosu od 120 milijuna kuna. Od spomenutih sredstava 100 milijuna kuna osigurano je za Sisačko-moslavačku županiju, 10 milijuna kuna za Zagrebačku županiju, dok se po zaduženju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Karlovačkoj i Zagrebačkoj županiji iz sredstava Fonda doznačuje po 5 milijuna kuna.

Financijska pomoć može se koristiti za nužnu privremenu zaštitu zgrade, pridržavanja opasnih dijelova zgrade koji mogu ugroziti život ljudi, popravak ili zamjenu dimnjaka, popravak dizala, stubišta ili krovišta, troškove sanacije šteta na gospodarskim objektima, kupnju i zamjenu bojlera, nabavku i ugradnju plinskih i električnih grijalica. Također mogu se pokriti troškovi nabavke neophodnog materijala i radova za sanaciju, sanacije nerazvrstanih cesta oštećenih potresom, troškovi vodoopskrbe, kanalizacijske i elektrodistributivne mreže oštećene potresom troškovi za potrebe privremenog smještaja građana za ishođenje statičke dokumentacije i ishođenje elaborata za obnovu i projekata sanacije objekata. Županija, gradovi i općine osiguravaju usmjeravanje i namjensko korištenje tih sredstava stoga se za sve dodatne informacije stanovnici trebaju obratiti općini odnosno gradu na području na kojem se oštećena nekretnina nalazi.

Dodatno, radi se na osiguranju sredstava za obnovu iz Europskog fonda solidarnosti i drugih izvora financiranja.

U  izradi je i Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2023. (NPOO) sastavni dio kojeg je poglavlje o financiranju javnih zgrada oštećenih u potresu Zagrebačkog područja, a koje se proširuje i na novo područje Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

Uklanjanje oštećenih objekata

Ministarstvo je dalo Uputu za postupanje s građevinama oštećenim u potresu koje će se uklanjati o trošku RH sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite.

Isto tako, u tijeku je priprema dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave za tvrtke koje će sudjelovati u procesu uklanjanja oštećenih zgrada. U pripremi je i natječajna dokumentacija za projektante (koji će izrađivati elaborate postojećeg stanja).

Stožer civilne zaštite za otklanjanje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije

Vlada je osnovala Stožer civilne zaštite za otklanjanje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije. Potpredsjedniku Vlade i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu dana je ovlast za rukovođenje radom Stožera u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke i susjednih županija dok su njegovim zamjenicima imenovani potpredsjednik Vlade RH Boris Milošević te ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.

Stožer koordinira sve aktivnosti na potresom pogođenom području a građani se o njegovom radu mogu informirati putem web stranice: https://potresinfo.gov.hr/ gdje su ujedno objavljene i objedinjene informacije o otklanjanju posljedica katastrofe uzrokovane potresom dostupne su na tom području.

Pravna pomoć 

Pravnu pomoć možete zatražiti od Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, svakim radnim danom u vremenu od 10 do 12 sati, odnosno srijedom i četvrtkom i od 17 do 19 sati na broj 097 6529 903.  Više informacija dostupno je ovdje.

Pomoć za obnovu nakon potresa

Otvoren je službeni račun Državne riznice za donacije financijskih sredstava u akciji “Pomoć za obnovu nakon potresa”.