Grad Glina stipendira učenike srednjih škola

Bit će dodijeljeno 20 stipendija u pojedinačnom iznosu od 200 kuna mjesečno

Grad Glina objavio je 23. listopada Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s područja Grada Gline.

Grad Glina će u školskoj godini 2020./2021. dodijeliti 20 stipendija u pojedinačnom iznosu od 200 kuna mjesečno učenicima srednjih škola s područja Grada Gline.

Pravo prijave na natječaj imaju redoviti učenici srednjih škola koji su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Grada Gline.

 Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj:

 1. zamolba
 2. potvrda o prebivalištu
 3. rodni list (original ili fotokopija)
 4. domovnica (original ili fotokopija)
 5. potvrda srednje škole o upisu na školovanje za tekuću školsku godinu uz obveznu naznaku zanimanja za koje se učenik školuje
 6. svjedodžbe za prethodne dvije godine školovanja (fotokopije)
 7. izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva potpisana od strane roditelja ili staratelja učenika podnositelja zamolbe ako nije punoljetan
 8. dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od prethodna 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja (potvrda o visini plaće, mirovine)
 9. uvjerenje Porezne uprave o prihodima druge naravi (obrt, poljoprivreda ili sl.)
 10. uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
 11. dokaz o postignućima na natjecanjima i ostvarenim priznanjima iz područja školskog programa koji učenik pohađa
 12. dokaz o posebnim obiteljskim prilikama – uvjerenje, potvrda, rješenje, rodni list i sl. (učenik bez oba roditelja, učenik čiji je roditelj HRVI Domovinskog rata, učenik čiji je roditelj dragovoljac hrvatski branitelj Domovinskog rata, učenik čiji je roditelj hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, učenik invalid, učenik bez jednog roditelja, učenik čiji su roditelji rastavljeni, a nije primalac naknade za uzdržavanje jednog roditelja, učenik čiji su brat ili sestra student, brat ili sestra u srednjoj školi , brat ili sestra u osnovnoj školi ili predškolske dobi).

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom i naznakom “Učenici-stipendije-ne otvarati” treba dostaviti u roku od 10 dana od objave natječaja, odnosno zaključno sa 02.11.2020.g. na adresu: Grad Glina, Ured gradonačelnika, Trg bana J. Jelačića 2, 44 400 Glina.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati biti će obaviješteni pisanim putem o rezultatima natječaja.

Prethodni članakOkolica grada u ponedjeljak dio dana bez struje
Sljedeći članakPolicija traga za provalnikom u trgovinu