DIP CZ Rijeka odradio više od 380 intervencija na području Gline

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Rijeka je nakon potresa provela i osam operativnih rotacija na području Sisačko-moslavačke županije

Foto: MUP

Pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Rijeka posjetili su zdravstveni kamp u Glini u čijem su postavljanju sudjelovali nakon što je Sisačko-moslavačku županiju pogodio razorni potres.

Foto: MUP

U znak zahvalnosti, dočekali su ih pripadnici zdravstvenog sustava koji su ovo cijelo vrijeme na prvoj crti obrane.

Foto: MUP

Pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Rijeka bili su na raspolaganju Stožeru civilne zaštite Grada Gline te su proveli brojne operativne aktivnosti od velikog značaja za grad. Proveli su 91 sanaciju krovišta, bili u 279 izvida lokacija, proveli montažu 13 kontejnera za zdravstveni sustav u Glini te evakuaciju urušenih objekata zdravstvenog sustava kao i postavljanje instalacija i interneta na području samog grada te u naseljima Dvorišće, Donji Viduševac, Hađer, Velike Soline, Male Soline, Gornja Bučica, Donja Bučica, Desni Degoj, Gornje Taborište i Donje Taborište.

VEZANE VIJESTI
Marinbrod i Brest Pokupski: Postavljeni mobilni timovi za prijavu šteta od potresa i "zeleni" imaju pravo na prijavu štete
Foto: MUP

Također, Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Rijeka je nakon potresa provela osam operativnih rotacija na području Sisačko-moslavačke županije.

Foto: MUP

Osim navedenih aktivnosti, provedene su i brojne druge operativne zadaće:

izvidi i priprema terena za postavljanje mobilnih stambenih jedinica,
pratnja i montaža mobilnih stambenih jedinica na lokaciju iz Baze Lekenik,
geolociranje postavljenih mobilnih stambenih jedinica,
podupiranje ruševina,
izvlačenje dobara iz urušenih građevina,
distribucija hrane i vode na nepristupačne lokacije,
izvidi lokacija zračnim dronovima,
izvidi ponikvi podvodnim i zračnim dronovima na području Mečenčani,
koordinacija sudjelujućih snaga sustava civilne zaštite na operativnoj razini
uspostava biračkih mjesta za provedbu lokalnih izbora na području Petrinje (2 lokacije) i Gline (6 lokacija).

VEZANE VIJESTI
MEDVED Dok traju potresi ne možemo započeti ozbiljan proces obnove
Foto: MUP